Mannelijke geslachtsdrift en testosteron – wat bepaalt echt het libido bij mannen?

Mannelijke geslachtsdrift en testosteron - wat bepaalt echt het libido bij mannen?

Ondanks de bewezen rol van testosteron bij de vorming van de mannelijke geslachtsdrift, kunnen ook andere factoren de intensiteit van het mannelijk libido beïnvloeden.

Testosteron, het mannelijke geslachtshormoon, speelt een beslissende rol in de mannelijke levenservaring. Het helpt de botdichtheid en de vetverdeling in stand te houden, zorgt voor de productie van sperma, houdt de spiermassa en -kracht in stand en bevordert de synthese van rode bloedcellen. Verminderde testosteronspiegels zijn ook merkbaar – een tekort ervan kan veranderingen veroorzaken zoals een verhoogd lichaamsgewicht, verminderde spierkracht en spiervolume, en een verminderde botdichtheid. In sommige gevallen wordt hormoonvervangingstherapie in de vorm van injecties, pleisters, pillen of gels gebruikt om de symptomen van een tekort aan testosteron te behandelen.

Hoewel er andere androgene hormonen zijn die de ontwikkeling en instandhouding van secundaire mannelijke geslachtskenmerken stimuleren of controleren, beschouwen wetenschappers testosteron als de belangrijkste component in de vorming van de mannelijke geslachtsdrift. Het testosteronniveau bereikt zijn hoogtepunt in de late adolescentie en daalt geleidelijk tijdens de latere levensjaren – met ongeveer 1% per jaar na de leeftijd van 30 jaar. Tegen de leeftijd van 60-65 jaar (hoewel vaker op jongere leeftijd) merken de meeste mannen veranderingen in hun seksuele verlangens en mogelijkheden, duurt het veel langer om een erectie te krijgen, en is de erectie zelf niet altijd volledig. Ook het bereiken van een orgasme en het klaarkomen kan langer duren. Erectiestoornissen zijn een steeds vaker voorkomende aandoening op deze leeftijd.

Het mannelijk lichaam produceert ook oestrogeen, het vrouwelijke geslachtshormoon, en het vrouwelijk lichaam produceert op dezelfde manier zowel oestrogeen als testosteron. Gedurende het hele leven verandert de verhouding tussen deze hormonen bij mannen en vrouwen. Veranderingen in de hormoonhuishouding beïnvloeden onder meer het gedrag van mannen en vrouwen. Wanneer bijvoorbeeld het oestrogeengehalte bij vrouwen daalt en de testosteronfractie evenredig stijgt, worden vrouwen harder, terwijl het gedrag van mannen in omgekeerde richting verandert wanneer het testosterongehalte daalt.

De meeste mensen denken dat hormonale veranderingen en de daarmee samenhangende veranderingen in de intensiteit van de geslachtsdrift natuurlijke processen van het ouder worden zijn. Recent onderzoek weerlegt deze opvatting echter enigszins.

Mannelijk gedrag

Mannelijk gedrag

Een studie uit 2012 levert bewijs voor het overheersende effect van veranderingen in het gedrag en de gezondheidstoestand van mannen op de dalende testosteronspiegel in vergelijking met de effecten van leeftijdsgebonden veranderingen.

Volgens wetenschappers van de Universiteit van Adelaide, Australië, zijn dalende testosteronspiegels bij mannen geen onvermijdelijk onderdeel van het verouderingsproces zoals veel mensen denken. Met steun van de National Health and Medical Research Council van Australië werden in de studie de testosteronspiegels bij >1500 mannen onderzocht op basis van gepaarde laboratoriumtests met een interval van 5 jaar tussen kliniekbezoeken.

Zowel de primaire als de herhalingstests werden bij alle deelnemers op hetzelfde tijdstip afgenomen. De gegevensanalyse omvatte de resultaten van 1.382 mannen na uitsluiting van degenen met belangrijke afwijkingen in de laboratoriumgegevens en degenen met gelijktijdige pathologie of lopende geneesmiddelentherapie met hun vastgestelde effect op het hormonale profiel. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 54 jaar, met een bereik van 35-80 jaar.

In het algemeen was er geen significante daling van de testosteronspiegel bij mannen gedurende de vijfjarige follow-up periode, bovendien was de snelheid van de daling van de hormoonspiegel minder dan de algemeen bekende 1% per jaar. Bij de analyse van de dynamiek van de hormoonbalans in de subgroepen stelden de auteurs echter een aantal factoren vast die verband houden met een significante daling van de testosteronspiegel gedurende 5 jaar in vergelijking met de basisgegevens. Een meer uitgesproken daling van de testosteronspiegel werd vastgesteld bij mannen met overgewicht, die stopten met roken en mannen met een depressieve toestand.

Eerder onderzoek heeft het verband tussen depressie en een laag testosterongehalte bevestigd.

In deze studie bleek dat bij ongehuwde mannen de testosteronspiegel sterker daalde dan bij gehuwde mannen. Volgens de auteurs komt dit overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat getrouwde mannen aanzienlijk gezonder en gelukkiger zijn dan ongetrouwde mannen. Bovendien verhoogt regelmatige seksuele activiteit de testosteronspiegel. Volgens verschillende auteurs verhoogt regelmatige seksuele activiteit, samen met andere factoren, de seksuele drift en beïnvloedt het de intensiteit van de seksuele respons van een man.

De porno-industrie en seksuele aantrekkingskracht

Volgens Italiaanse wetenschappers heeft de porno-industrie een diepgaand negatief effect op de geslachtsdrift van gezonde jonge mannen – er zijn aanwijzingen dat een toenemend aantal mannen lijdt aan “seksuele anorexia” en een onvermogen om erecties te krijgen als gevolg van intensief surfen op internet vanaf de vroege adolescentie.

Uit een observatie van 28.000 internetgebruikers blijkt dat de meerderheid van de Italiaanse mannen op 14-jarige leeftijd begint met het “overconsumeren” van porno-inhoud. Het dagelijks bekijken van pornografische video-inhoud op 20-jarige leeftijd leidt tot een behoefte aan meer videostimulatie om een erectie te krijgen.

De vorming van een seksualiteit bij jonge mannen die niets te maken heeft met de realiteit van het leven en intieme relaties met echte vrouwen heeft onvermijdelijk desastreuze gevolgen. Volgens onderzoekers van de Italiaanse Vereniging voor Andrologie en Seksuele Geneeskunde begint het allemaal met een minder intense seksuele respons op pornosites, vervolgens wordt een algemene daling van het libido vastgesteld, en tenslotte wordt het bereiken van een erectie onmogelijk. Gelukkig voor mannen is de aandoening corrigeerbaar en is ‘herstel’ mogelijk na enkele maanden onthouding (van het kijken naar pornografische video’s).

Is dit verschijnsel van een verminderd libido bij jonge mannen een gevolg van een langdurige “ruimtelijke discontinuïteit” tussen seks en contact met een echt meisje? Zo ja, dan wordt seks tot op zekere hoogte gevoed en ondersteund door het volledige scala aan complexiteiten van een relatie met een echte, niet-gedigitaliseerde elektronische partner.

De bevindingen suggereren dus dat het concept dat testosteron het enige mannelijke geslachtshormoon is dat de mannelijke seksualiteit bepaalt, niet opgaat, aangezien de deelnemers jong en gezond waren, met normale plasmaspiegels van testosteron.

Testosteron en generaties

Na een follow-up periode van 17 jaar en de voltooiing van de studie in 2004 werd een daling van de testosteronspiegel bij mannen vastgesteld. De redenen voor de daling van de hormoonspiegels blijven onduidelijk, aangezien noch leeftijd noch veranderingen in de gezondheidstoestand, waaronder zwaarlijvigheid en roken, het verschijnsel volledig kunnen verklaren.

Onderzoekers van de New England Research Institutes zijn geneigd te geloven dat de plasma-testosteronconcentraties van generatie op generatie verschillen, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de factor veroudering. Volgens hen hadden mannen van 50 jaar in 1988 een hoger testosteronniveau dan mannen van dezelfde leeftijd in 1996. Dit laat toe te veronderstellen dat er naast de leeftijd nog andere factoren zijn die bijdragen tot de daling van het hormoonniveau met de tijd. Sommige generaties die een biologische stijging van de testosteronspiegel in het bloed hebben meegemaakt, kunnen zichzelf dus gerust tot de “generatie T” – de testosterongeneratie – rekenen.

Er werden bloedmonsters en biografische en gezondheidsgegevens onderzocht van ongeveer 1.500 Bostonianen die steekproefsgewijs voor de studie waren geselecteerd.

Hoewel gegevens over de gezondheidstoestand van mannelijke deelnemers zijn opgenomen in de lijst van uitkomstmaten, benadrukken de auteurs dat er geen betrouwbare beoordeling mogelijk is van de mate waarin hun gezondheidstoestand en omgevingsfactoren de individuele plasmahormoonspiegels bij mannen vóór hun deelname aan de studie hebben beïnvloed.